Manažér ako sa patrí

Plant manažér (PM) sa vracia z návštevy miestneho závodu. Zavolá si svoju  najlepšiu asistentku (A).
(PM) Musíme hneď teraz pripraviť „List riaditeľa závodu o celkovej disciplíne“. Môžeme začať?
(A) Áno som.
(PM) Potom začneme. Začne chodiť po kancelárii a rázne diktovať: „K**vy, do p*či!“
(A) Vážení kolegovia!
(PM) „Každý jeden ch*j robi!“
(A) Na jednotlivých oddeleniach som zaregistroval pokles pracovnej disciplíny.
(PM) „Pijú kávičky čajíky a honcujú si!“
(A) Manažéri sa dištancujú od plnenia pracovných povinnosti.
(PM) „Hovädá lenivé sa plazia ako ulity v kóme, kladu veľký k*kot a snažia sa vy*ebať so systémom.“
(A) Ich podriadení nedosahujú požadovaný pracovný výkon, príliš veľa času venujú mimopracovným aktivitám a nedodržujú pracovne postupy.
(PM) „Je*ať  na nich na všetkých!!!“
(A) Na základe týchto zistení odporúčam a nariaďujem:
(PM) „Tomu novému primerosovi, čo sa tvári ako vzducholoď, kl**tír s platňovými ihlami.“
(A) Upozorniť manažéra výroby na jeho zodpovednosť za tento stav a ukrátiť polročnú odmenu.
(PM) „Zvyšné stádo nech v*jebe sám!“
(A) Ostatným zamestnancom, podieľajúcim sa na momentálnom stave, manažér výroby musí udeliť adekvátne sankcie, v súlade s platnými procesmi hodnotenia nášho závodu.
(PM) Po p*či!
(A) Riaditeľ závodu.

 

 

Viac textových vtipov nájdete v našej fb skupine”textové vtipy”

 

 

   
 

Komentáre

Komentárov